Forutsetninger for PET/CT-scan

  • Leger som i dag henviser kreftpasienter til videre diagnostikk og behandling kan henvise pasienter til en PET/CT-skan hos Aleris Helse.
  • Det samme gjelder for pasienter med behov for utredning av Alzheimer eller andre relevante diagnoser.
Til toppen av siden