PET/CT ved prostatakreft

Selv om MR er en utmerket metode for påvisning av prostatakreft, så er det vanskelig å skille restvev etter en operasjon/strålebehandlig fra tilbakefall. Her vil PET kunne vise om det er tegn til ondartet aktivitet i vevet. Lymfeknuter kan være vanskelig å bedømme med MR, mens PET da med større følsomhet og treffsikkerhet påvise lymfeknuter med spredning. PET/CT påviser metastaser til skjelettet, men vi kombinerer med en MR Helskjelett  for best mulig utredning av metastaser. En MR Helskjelett vil være påkrevd forut for flere behandlingsalternativer, og MR er mer følsom og spesifikk enn både PET og skjelettscintigrafi. PET og MR er derfor komplementære metoder som utfyller hverandre. Til PET brukes et radioaktivt merket kontrastmiddel, FACBC, som importeres spesfikt for disse undersøkelsene til hver enkelt pasient.

Felles for alle pasienter er at vi ønsker kontakt med behandlende lege, slik at resultatene fra undersøkelsen kan ivaretas og omsettes i behandling. Men det er fullt mulig for både leger og pasienter og ta kontakt for rådgivning.

Når skal PET/CT brukes?

Den viktigste vurderingen for om prostata-PET er til nytte, er om det vil ha noen følger for behandlingen.

1. Tilbakefall eller spredning.

Mest veletablerte indikasjon for prostata-PET er undersøkelse ved tilbakefall etter tidligere gjennomgått behandling. Det vurderes:

  • Tilbakefall i prostatasengen (den bestrålte eller området av den fjernede kjertelen). Opptaket i celler med kreft er for FACBC dokumentert mye høyere enn i vev som er betent f.eks. etter bestråling, slik at det ikke er noen kontraindikasjon for undersøkelse
  • Spredning til lymfeknuter er styrken til prostata-PET, spesielt FACBC, og lymfeknuter helt ned til 3 mm kan vurderes, og
  • Spredning til skjelettet. Ved denne problemstillingen kombinerer vi med MR Helskjelett. PET/CT-undersøkelsen er fra lårben t.o.m. skuldrene og påviser også metastaser, men er ikke like følsom som MR.

2. Utredning før behandling.

Dersom du har en spesielt aggressiv kreftform og det er økt risiko for spredning, kan det være tilrådelig å utføre en prostata-PET, fordi det kan ha direkte konsekvenser for den behandlingen du bør eller ikke bør gjennomgå.

3. Kontroll i behandlingsforløpet.

Prostata-PET med FACBC er nyttig for å kontrolle effekten av behandlng mot svulsten eller spredningen.

4. Hormoninsensitiv kreft.

FACBC taes opp i prostatakreftceller som har fått redusert følsomhet for hormonbehandling og kan brukes til å finne spredning før evt. nye behandlingstiltak igangsettes.

Les mer om: Ulike radioaktive kontrastmidler. Hvorfor FACBC?

Til toppen av siden