Om Aleris Kreftsenter

Kreftsenteret er et tilbud om en helhetlig pasientvurdering av spesialister innen en rekke fagfelt.


  • Onkolog - spesialist i kreftmedisin
  • Urolog - kirurgisk spesialist på urinveier
  • Radiolog - spesialist i røntgendiagnostikk
  • Nukleærmedisiner - spesialist i isotopundersøkelser, f.eks PET-CT
  • Gastrokirurg - kirurgisk spesialist på mage-tarm
  • Gastroenterolog - medisinsk spesialist på mage-tarm
  • Dermatolog - hudspesialist
  • Gynekolog - kirurgisk spesialist på kvinnesykdommer
  • ØNH-lege- kirurgisk spesialist på øre-nese-hals
  • Allmennlege

Ved Aleris Kreftsenter vil du etter at din lege har fattet mistanke om at det kan foreligge kreft være garantert en utredningsplan 48 timer etter at du har tatt kontakt. Deretter vil Aleris gjennomføre planen – starte konsultasjon, utredning, prøvesvar og tolkning av prøvesvarene så raskt som medisinteknisk mulig.

Aleris Kreftsenter har omfattende utredningsforløp innen prostatakreft, brystkreft og tykk- og endetarmskreft. Dersom du ønsker en konsultasjon hos våre spesialister er det viktig at du kort gjør rede for din sykdomshistorie og hva som allerede er utført av utredninger hittil.

For enkelte grupper vil Aleris Helse tilby spesialiserte utredningsforløp som inneholder blant annet blodprøver, skopier/kikkertundersøkelser, bildediagnostikk, biopsitaking, patologianalyse og et tverrfaglig møte. Alt gjøres på samme sted og det er kun Aleris Helse i Norge som har kapasitet til å gjennomføre dette i privat regi.

Til toppen av siden