Kreftbehandling

Våre spesialister ved Kreftsenteret tilbyr medikamentell behandling med intravenøs kjemoterapi, hormonbehandling og immunterapi. Våren 2017 starter vi også opp med Optune, et helt nytt behandlingstilbud for hjernesvulst.

Medikamentell behandling

Medikamentene som tilbys ved kreftsenteret har god vitenskapelig dokumentasjon og markedsføringstillatelse i Norge. For å velge ut rett behandling til rett pasient følger vi medikamentenes indikasjoner og internasjonale anbefalinger. Hver pasient vil før oppstart av behandlingen bli vurdert av en av våre spesialister.

Hvert legemiddel doseres ut ifra erfaringer fra studier og klinisk bruk og behandlingstiden varierer mellom en halv time og flere timer per gang. Behandlingen inneholder også en kombinasjon av premedisinering som lindrer bivirkningene samt intravenøs væsketilførsel. 

Ved Aleris er våre kreftspesialister ansvarlige for pasientveiledning og den praktiske gjennomføringen av behandlingen. Vi følger opp pasientens tilstand mellom behandlingene og svarer på spørsmål angående bivirkninger av medisineringen. 

Effekten av behandlingen monitorers nøye. Dette skjer for eksempel ved hjelp av bildediagnostikk og blodprøver. 

Immunterapi

Immunterapi er et samlebegrep for ulike typer kreftbehandling som har som mål å stimulere kroppens immunforsvar til å drepe kreftcellene. Ved Aleris benytter vi primært en type immunterapi som kalles PD1-hemmere. Les mer om immunterapi

Optune: ny behandling av hjernesvulst

Aleris Kreftsenter starter nå opp med en ny og innovativ kreftbehandling mot hjernesvulst av typen glioblastom. Glioblastom er en meget aggressiv form for kreft som rammer ca 250 nordmenn hvert år.

Optune er en ny type kreftbehandling som bruker elektriske felt til å forstyrre celledelingen i kreftcellene, såkalte tumorterapifelt. Les mer om Optune

Jeg vil bli kontaktet

Eller ring oss på 22 54 11 88

Til toppen av siden