Konsultasjon hos kreftsykepleier

Vår erfarne kreftsykepleier kan gi pasient og pårørende god veiledning knyttet til utfordringer som ofte kommer i forbindelse med en kreftsykdom.

Hvis du blir rammet av kreftsykdom, eller er pårørende til en som har kreft, kan du møte på en rekke utfordringer som følge av sykdommen eller behandlingen. På Aleris Kreftsenter er kreftsykepleier Linda Arbøll Olsen tilgjengelig for konsultasjoner med våre pasienter og eventuelt pårørende.

De vanligste utfordingene kan være knyttet til:

  • Fatigue/utmattelse
  • Kvalme, kosthold og ernæring
  • Redusert arbeidsevne
  • Redusert hukommelse og konsentrasjon
  • Samliv, nærhet og seksualitet
  • Kroniske smerter, nevropatier (nedsatt førlighet)
  • Angst og depresjon

For meg er det viktig at pasientene får svar på det de lurer på knyttet til sykdommen; derav rehabiliteringsprosesser, diverse bivirkninger/ seneffekter under og etter kreftbehandling og generelle utfordringer i den nye livssituasjonen. Linda Arbøll Olsen

Du kan bestille time på 22 54 11 88

Til toppen av siden