Blod i urinveiene

Blod i urinen (hematuri) er ikke en kreftform i seg selv, men det kan være symptom på kreft i urinblæren, urinlederne, nyrene eller prostata.

Blod i urinen er relativt vanlig, og det kan være både synlig og usynlig for det blotte øyet. Det kan være mange årsaker til blod i urinen, fra de mer vanlige:

 • Urinveisinfeksjon
 • Stein i urinveiene
 • Forstørret prostata (menn)

Til de mer sjeldne:

 • Blærekreft
 • Nyrekreft
 • Svulst i urinleder eller nyrebekken
 • Skade mot urinrøret
 • Skade mot nyrene
 • Nyrebetennelse
 • Prostatakreft (menn)

Hos halvparten av de som får påvist blod i urinen, finner man ingen sikker årsak, men likevel er det viktig – spesielt om du ser blodet selv – å gå til legen og utredes for de mer alvorlige potensielle årsakene, som kreft i urinblæren, urinlederne, nyrene eller prostata.

Hos Aleris tilbyr vi sømløs utredning med CT og cystoskopi.

Vanlige symptomer

 • Smerter i mage/bekken
 • Smerter ved urinering
 • Synlig blod i urinen

Utredning av blod i urinen

For å finne den bakenforliggende årsaken til blod i urinen er det som oftest nødvendig å gjøre følgende undersøkelser:

 • CT – det tas bilder av urinveiene
 • Cystoskopi – et tynt kamera føres opp i urinblæren
 • Urincytologi – mikroskopisk undersøkelse av urinen
 • Ureterorenoskopi – inspeksjon av urinleder og nyrebekken via et tynt kamera som føres gjennom urinrør og urinlederne (ikke tilgjengelig på Aleris)

Pakkeforløp

Aleris tilbyr komplette utredningsforløp for de fleste kreftformer i tråd med pakkeforløpene ved de offentlige sykehusene. Vi har kort eller ingen ventetid. Les mer om pakkeforløp ved Aleris her.

Behandling 

Om det påvises kreft ved blod i urinen, vil du henvises videre til eventuell kirurgi, cellegift, strålebehandling, immunterapi, og/eller målrettet behandling ut fra hvilken krefttype det er snakk om.

Les mer om krefttypene som blod i urin kan være symptom på, behandling og prognoser her:

Kreft i urinblæren, urinledere, nyrebekken

Nyrekreft

Prostatakreft

Henvisningsskjema til undersøkelser hos Aleris finner du her.

Til toppen av siden