Aleris Kreftsenter

Aleris Kreftsenter vurderer raskt alle henvendelser fra personer som enten har mistanke om kreft eller har fått påvist kreft.

Kreftutredning

Vi tilbyr utredningsforløp for de fleste former for kreft og med spisskompetanse innen bryst, prostata, blære/nyre, hud, mage/tarm.

Vi har en moderne bildediagnostikk med mulighet for PET/CT, CT, MR og mammografi, samt ultralyd eller MR-veiledet biopsitaking.

Vi har fra årsskifte 2018 også mulighet til å ta vevsprøver for gentesting med tanke på persontilpasset kreftbehandling. Les mer om Foundation One

Kreftbehandling

Ved behov for kirurgisk behandling av prostatakreft har vårt urologiske senter et samarbeid med Martini-klinikken i Tyskland.

Høsten 2015 opprettet Aleris kreftsenter en egen infusjonsenhet. Vi har siden den gang behandlet flere hundre pasienter. Ved vår infusjonsenhet tilbyr vi behandling med lovende medisinske resultater, men som ennå ikke er godkjent for refusjon i det offentlige. Våre kreftleger tilstreber et utstrakt samarbeid med pasientenes fastlege og lokale sykehus.

Les mer om kreftbehandling
Les mer om immunterapi

Ny, innovativ prostatadiagnostikk tilgjengelig ved Aleris

I Aleris er vi opptatt av å være innovative. Vi er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft. 

Prostata Spesifikt Membran Antigen (PSMA) er siste generasjon sporstoff (tracer) til bruk i PET/CT for prostatakreftdiagnostikk, og vi kan nå tilby denne ved Aleris. Mange europeiske sykehus har allerede tatt den i bruk. Metoden har vist svært lovende resultater når det kommer til påvisning av metastaser. Når kreftcellene tar opp sporstoffet avgis en svak stråling som man kan se under en PET/CT-undersøkelse. Slik kan man avbilde og beskrive utbredelsen av kreftsykdommen.

Jeg vil bli kontaktet

Eller ring oss på 22 54 11 88

Til toppen av siden