Indremedisin

Vår spesialist i indremedisin tilbyr utredning, oppfølging og behandling for alle over 18 år. Du trenger ikke henvisning.

En indremedisiner er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet indremedisin, som omfatter sykdommer i de fleste indre organer. Vanlige plager folk oppsøker indremedisiner for er:

 • Mageplager
 • Luftveisproblemer
 • Uklar feber
 • Gulsott (ikterus)
 • Leddsmerter
 • Høyt blodtrykk
 • Hevelser (ødemer)
 • Uklare symptomer som tretthet, redusert allmenntilstand osv. 
 • Utredning og vurdering av risikofaktorer for hjerneslag og hjerte- karsykdommer. 

En komplett indremedisinsk vurdering innbefatter:

 •     Kroppslig undersøkelse
 •     Blodtrykksmåling
 •     EKG
 •     Relevante blod-, urin- og avføringsprøver.
 •     Indremedisiner utfører også ultralyd halskar ved behov.

Du henvises videre til spesialister innen andre fagområder ved behov. 

Kontakt oss

Oslo

Til toppen av siden