Perioral dermatitt

Perioral dermatitt er et kivselignende utslett rundt munnen, på haken og i blant oppover kinnene. Tilstanden forekommer først og fremst hos unge kvinner.


Hva er perioral dermatitt?

Perioral dermatitt er en hudsykdom som hovedsakelig forekommer hos yngre kvinner. Det ses rødhet med små forhøyninger i huden og kviselignende forandringer rundt munnen, på haken og iblant oppover kinnene. Det kan også være utslett rundt øynene. Iblant er det kløe. Noen blir verre i uken før menstruasjon.

Hva er årsaken til perioral dermatitt?

Sykdommen dukket av ukjent årsak opp på 1960-tallet. Man mener at det dreier seg om en forstyrrelse i talgkjertelfunksjonen. I begynnelsen mistenkte man p-piller, men dette mener man ikke lenger har noen avgjørende betydning. Bruk av kortisonsalver, særlig de sterke, kan derimot sikkert utløse eller forverre perioral dermatitt. Det er intet som taler for at tilstanden har sammenheng med allergi, og det foretas derfor ikke allergitest. Mye bruk av kosmetikk kan trolig fremprovosere sykdommen hos noen.

Forholdsregler ved perioral dermatitt

Man bør helst unngå alle typer kosmetikk i ansiktet slik som sminke, rense- og fuktighetskremer, nattkremer, foundations med mer, fordi dette ikke bare forverrer, men iblant ser ut til å bidra til utbrudd av sykdommen. Lang tids bruk av kortisonsalver i ansiktet kan fremkalle sykdommen og skal alltid unngås.

Behandling av perioral dermatitt

Ubehandlet har tilstanden et langvarig forløp, ofte over flere år. Kortisonsalver forverrer på sikt, og skal unngås. Pågående bruk av sterk kortisonsalve avtrappes ofte gradvis for å unngå oppbluss. Best effekt har behandling med tetracyklintabletter. Dette bør vanligvis pågå i 6-8 uker, iblant lenger for å redusere tendensen til tilbakefall. Alternativt kan lokalbehandling med Elyzol krem eller Rozex gel prøves. 

Til toppen av siden