Basalcellekreft/Basaliom

Hva er basaliom?

Basaliom er den vanligste formen for hudkreft. Det er en kreftform som ikke sprer seg i kroppen. Den er derfor ikke farlig for "liv og helse" på samme måte som andre typer kreft. Likevel må den behandles, fordi den ellers vil vokse og skade det omkringliggende vev.

Hvorfor får vi basaliom?

Langvarig soling og solforbrenning er de viktigste årsakene til utvikling av basaliomer. De oppstår hyppigst på solutsatte steder som ansikt og øvre del av kroppen.

Hvordan ser de ut?

Utseende varierer, men vanlige tegn kan være:

  • sår som ikke vil gro(etter en til to måneder)
  • rødlig, skjellende flekk
  • ujevn kul

Basaliomer vokser langsomt, sjelden mer enn 5 mm i utbredelse i året.

Hvordan foregår behandlingen?

Basaliomer kan fjernes med kirurgi, frysing, røntgenstråler eller fotodynamisk behandling(PDT). Behandlingen som velges vil være avhengig av svulstens størrelse, hvor den sitter og pasientens alder.

Er kontroll nødvendig?

Som regel er alle kreftceller fjernet ved den første behandlingen. Det kan forekomme tilbakefall som krever fornyet behandling. Har man først hatt basaliom én gang, er risikoen større for at nye oppstår. Det kan derfor være aktuelt med kontroll hos lege. Behov for kontroll varierer og avtales med hudlegen.

Hva kan gjøres for å unngå flere basaliomer?

Soling øker faren for nye krefttilfeller. Bruk av solfaktor, hatt og skjorte ved sterk sol anbefales.  

Til toppen av siden