Aknebehandling med Isotretinoin

Isotretinoin er et medikament som benyttes ved alvorlig akne. De fleste opplever god effekt av dette preparatet.

Hvis du tidligere har brukt antibiotika for akne/kviser anbefaler vi at du kommer fastende til time, ved eventuelt behov for blodprøver.

Hva er Isotretinoin og hvordan virker det?

Isotretinoin er et medikament som benyttes ved alvorlig akne. 

Det er et A-vitamin beslektet preparat.

Medikamentet virker kraftig på talgkjertlene, slik at de hyperaktive talgkjertlene tilbakedannes.

Det gir også reduksjon av betennelse og bakterier.

Dosering av Isotretinoin

Doseres etter kroppsvekt. Legen beregner totaldosen ut fra kroppsvekt. Det er vanlig med en totaldose på 120-150mg/kg. Lavere totaldose enn  minstedosen øker risikoen for tilbakefall.

Tablettene tas samlet sammen med middag eller et glass melk. Medikamentet blir best tatt opp sammen med fettrik mat/drikke.

Behandlingsresultat

Etter 2-4 uker merker de fleste at kvisene begynner å tørke ut. Før dette kan det bli en forverring. Ved kraftig forverring med væskende, store lesjoner bør legen som har startet opp behandlingen kontaktes. Dette betyr ikke at behandlingen må  avsluttes, men det kan da gjøres tiltak slik at den voldsomme forverringen kan reduseres.

Isotretinoin er fosterskadelig

Det er derfor svært viktig at kvinnelige pasienter ikke blir gravide under behandlingen og fem uker etter at behandlingen er avsluttet.

-ifølge Statens legemiddelkontroll skal du bruke pålitelig prevensjon under behandlingen og i 5 uker etter at behandlingen er avsluttet.

-skulle du likevel bli gravid under behandlingen så må behandlende lege kontaktes så raskt som mulig, og behandlingen avsluttes umiddelbart.

-Kvinnelige pasienter må ta graviditetstest før behandlingen og hver gang ny resept skal foreskrives. Det skrives bare ut resept for en mnd. av gangen, og en får ikke hentet ut resepter på apoteket hvis det er mer enn 7 dager siden resepten er skrevet ut.

-Isotretinoin skal ikke brukes av kvinner som ammer.

Bivirkninger

De aller fleste opplever å få tørre lepper og tørr hud. Det er derfor viktig med gode fuktighetskremer og fete leppepomader. Du bør ikke bruke utvendige akne-midler da dette kan gi økt tørrhet. Noen merker tørre slimhinner; øyne, nese. Dette kan gi hyppigere neseblod. Noen opplever stivhet i muskulatur.

-Det er nødvendig med blodprøver under behandlingen da Isotretinoin kan påvirke fettstoffene i blodet samt gi påvirkning av leververdier.

-Soling: Isotretinoin gir økt solfølsomhet og en blir lettere solbrent. Det er derfor viktig med forhåndsregler som høy solfaktor og mekanisk bekyttelse/klær.

-Vitaminer: du bør ikke ta A-vitamintilskudd under behandlingen.

-Diabetes: du må si fra til legen hvis du har dette, da diabetes kan påvirkes av denne behandlingen.

- Andre legemidler: det er noen andre legemidler som ikke skal tas sammen med Isotretinoin. Dette gjelder bl.a Tetracykliner og  Vibramycin. Si alltid fra til legen som behandler deg om du bruker andre legemidler, samt til andre leger som ønsker å starte annen behandling under Isotretinoinbehandling.

-Alkohol må brukes med forsiktighet.

-Gi aldri Isotretinoin til andre!

Kan Isotretinoin gi depresjon?

Nyere forskning tyder på at det er mange med uttalt akne som er deprimerte. Det er også sett på om Isotretinoin kan utløse eller forverre depresjon. Forskning har ikke vist en sikker sammenheng her. Det er viktig at du har en åpen kommunikasjon med legen som behandler deg om dette

Refusjonsordninger

Hvis du tidligere har brukt tetracykliner , eller i noen få tilfeller med en alvorlig, arrdannende akne uten tidligere bruk av tetracykliner, vil du ha rett på å få dekket størstedelen av utgiftene til Isotretinoin. Legen vil da søke om dette for deg. Du må selv samle på kvitteringer og ettersende disse til HELFO hvis du ønsker å starte før søknaden er blitt innvilget.

Kontroller

Første kontroll er ca 2 mnd etter oppstart. Det skal da tas fastende blodprøver. Behandlingen varer som regel i 4-6mnd, og det avtales en kontroll på slutten av denne behandlingstiden.  Det er ikke nødvendig med blodprøver ved denne kontrollen. 1-2mnd etter avsluttet behandling tas det avsluttende blodprøver, men det er da ikke nødvendig med legekontroll.

Kvinner har samme oppfølging med kontroller, men i tillegg må kvinnen selv sørge for at det blir tatt en graviditetstest  her ved laboratoriet når de har ca 1 uke igjen av tablettene. Denne prøven trenger ikke å være fastende, men hvis det uansett nærmer seg første kontroll og fastende blodprøver bør dette tas samtidig. Det blir sendt e-resept når blodprøvesvarene foreligger. Denne resepten må hentes ut fra apoteket innen 7 dager etter at den er sendt.

Til toppen av siden