Helsekontroll UTVIDET

I Helsekontroll UTVIDET inngår konsultasjon hos allmennlege, laboratorieprøver og hjerteundersøkelse hos kardiolog (spesialist i hjertesykdommer).

Hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken i Norge, og mange kan ha en eller flere risikofaktorer uten å vite om det. En hjerteundersøkelse vil kunne være avklarende, enten du er frisk, om du må ta forebyggende grep, eller trenger behandling.

Konsultasjon hos kardiolog:

Kardiologen vil starte med en grundig og åpen samtale for å få forståelse og oversikt over din situasjon. Det blir foretatt en hjerteundersøkelse med ultralyd som gir informasjon om hjertets struktur og funksjon. Det vil si at man undersøker hjertekamrenes størrelse, hjertemuskelens kontraksjonsevne og klaffefunksjon. Det vil bli foretatt et belastnings-EKG, hvor det undersøkes hvordan hjertet reagerer på fysisk anstrengelse mens du sykler på ergometersykkel. Kardiologen vurderer videre om det bør gjøres 24-timers blodtrykksmåling eller 24-timers EKG med tanke på arytmier (hjertebank).

Tilbakemelding 

På bakgrunn av undersøkelser og prøver vil du få tilbakemelding på helsetilstand og råd videre.

Til toppen av siden