Helsekontroll BASIS

Aleris anbefaler Helsekontroll BASIS som en årlig undersøkelse for å avdekke eventuelle sykdommer i tidlig fase.

Slik kan man forebygge skade, sørge for god oppfølging og få råd om sunn livsstil.

Helsekontroll BASIS inneholder:

Konsultasjon hos allmennlege

samtale om eventuelle helseproblemer, livsstil og aldersbestemte forhold. Generell undersøkelse av kroppens funksjoner og måling av puls og blodtrykk.

Laboratorieprøver

På laboratoriet vil det bli tatt et omfattende spekter av blodprøver, blant annet kolesterol, glukose, lever- og nyrefunksjonsprøver. I tillegg tas urinprøve og prøve på blod i avføringen ved behov. Alle menn over 50 år blir tilbudt PSA blodprøve (prostata-markør)

Det blir tatt spirometri (lungefunksjonsprøve) og EKG dersom det er behov for dette.

Tilbakemelding

På bakgrunn av undersøkelser og prøver vil du få en tilbakemelding fra legen med status på helsetilstand og råd om oppfølging ved behov.

 

Til toppen av siden