Undersøkelse med celleprøve

Gynekologen foretar en undersøkelse av ytre kjønnsorgan, skjede og livmorhals, det tas celleprøve fra livmorhalsen og innvendig ultralyd fra skjeden. Det er kort ventetid og du trenger ingen henvisning.

Gynekologen gjør en generell gynekologisk undersøkelse med spesifikk undersøkelse av ytre kjønnsorgan, skjede og livmorhals og tar celleprøve fra livmorhalsen. Denne celleprøven påviser eller utelukker kreft eller forstadier til kreft i livmorhalsen. Alle norske kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta en slik celleprøve hvert tredje år.(kilde: www.kreftregisteret.no)

Ved utflod eller på forespørsel tar vi prøve for klamydia fra livmorhals. Ved behov gjennomfører vi også andre mikrobiologiske undersøkelser.

Gynekologen undersøker så livmor og eggstokker for å vurdere størrelse og påvise eventuelle svulster i underlivet.

Deretter gjøres ultralydundersøkelse, oftest med vaginal probe. Dette gir en god visualisering av livmor og eggstokker og benyttes i stor grad for å utelukke svulster i underlivet.

Til toppen av siden