Tidlig ultralyd

Vi utfører ultralydundersøkelser fra uke 6 i svangerskapet.

Rundt uke 18 blir alle gravide kvinner i Norge innkalt til ultralydundersøkelse i regi av det offentlige. Stadig flere ønsker imidlertid å ta en ultralyd før dette tidspunktet. Det kan være ulike grunner til å komme til en tidlig ultralyd, men det medisinske målet med en slik undersøkelse er stort sett følgende:

Uke 6-12:

  • Se om det er liv og høre hjerteslagene
  • Finne ut om det er mer enn ett foster

Uke 12-18

  • Anslå en termindato. Det er litt tidlig å fastslå denne nøyaktig på dette tidspunktet, man fastslår denne endelig på rutineundersøkelsen i uke 18.
  • Nå kan det oppdages om fosteret har rundt 40 andre alvorlige misdannelser, deriblant Downs syndrom. Hvis det er mistanke om utviklingsavvik eller sykdom hos fosteret vil en henvise for videre oppfølging ved aktuelle sykehus, for eksempel Rikshospitalet. 

Fra uke 16

  • Det vil i enkelte tilfeller være mulig å fastslå barnets kjønn, selv om det fortsatt er tidlig. 
Til toppen av siden