Infertilitetsutredning

Har du uten hell prøvd å bli gravid i over 12 måneder, og hatt regelmessig og ubeskyttet samleie i denne perioden? Da kan det være lurt å ta en undersøkelse hos gynekolog for å utelukke at det foreligger noen åpenbare årsaker til at du ikke har blitt gravid.

Under konsultasjonen vil gynekologen kartlegge alle områder som kan bidra til ufrivillig barnløshet. En gjennomgang av sykehistorien, kartlegging av menstruasjonssyklus og annen informasjon står sentralt. Det vil være til stor hjelp hvis du har oversikt over menstruasjonssyklusen. Å bruke en app eller en annen form for blødningskalender for å få oversikten i noen måneder på forhånd, kan altså være lurt.

Under den gynekologiske undersøkelsen vil man kunne se om det foreligger anatomiske forhold som kan hindre en graviditet, som for eksempel muskelknuter, polypper eller andre anatomiske avvik. Man vil undersøke om det er cyster på eggstokken og hvor mange eggposer det kan sees.

Man kan også undersøke om eggledere er åpne, men denne undersøkelsen må tas tidlig i syklus, fra 3. - 7. dag etter påbegynt menstruasjon. Dette er ikke en rutineundersøkelse og dersom man ønsker denne, ber vi om at det bestilles per telefon.

Blodprøver vil i noen tilfeller bidra til å kartlegge om man har eggløsning,  og om det foreligger andre uregelmessigheter som kan føre til infertilitet. Hvilke blodprøver som skal tas, må avgjøres individuelt og  gynekologen vil vurdere dette under konsultasjonen.


Undersøkelse av mannen

I over halvparten av tilfellene av ufrivillig barnløshet spiller også faktorer hos mannen en stor rolle. Derfor er det viktig å få oversikt over mannens sykehistorie og det vil være vanlig å ta en sædprøve, noe som gynekologen kan henvise til.  Det anbefales derfor å ta partneren med til en undersøkelse for ufrivillig barnløshet.

Henvisning til prøverørsbehandling

Dersom dere ønsker en vurdering for henvisning til prøverørsbehandling, er henviser (gynekologen i dette tilfellet) forpliktet til å vurdere om paret oppfyller alle kriterier til en fertilitetsbehandling, og skal også foreta en undersøkelse av mannen. Derfor ber vi at begge partnere kommer til konsultasjonen.

Også i tilfeller hvor likekjønnede par ønsker henvisning til kunstig befruktning er vi forpliktet å vurdere begge partnere. 

Til toppen av siden