Informasjon til henvisende leger

Her kan du som henvisende lege og behandler finne relevante dokumenter for henvisning til Aleris Kreftsenter og Aleris Røntgen.

Aleris Kreftsenter

Offentlig avtale utredning for prostatakreft:

Aleris Kreftsenter har nå offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR- veiledet biopsi (KOELIS-biopsi) som en del av pakkeforløpet for kreft. Vi har også avtale på PET/CT- diagnostikk. Pasienter betaler kun egenandeler som ved offentlige sykehus.

Klikk her for henvisningsskjema Aleris Kreftsenter 2015

Gjelder henvisingen MR Prostata? Da ber vi om at du fyller ut dette opplysningsskjemaet og legger ved den ordinære henvisningen: Opplysningsskjema MR Prostata

Røntgen

Klikk her for henvisningsskjema Aleris Røntgen 2015

Til toppen av siden