Forebyggende kirurgi ved arvelig brystkreftrisiko

Forskere antar at ca 2-5% av alle brystkrefttilfeller skyldes genfeil, som oftest en mutasjon eller skade i genene BRCA1 og BRCA2. Har du en slik genfeil er det stor sannsynlighet for at du vil utvikle kreft i bryster og/eller eggstokker. Utvikling av sykdom kan imidlertid unngås ved kirurgisk fjerning av bryster og eggstokker. Ved Aleris tilbyr vi en komplett utredning og behandling til deg som trenger forebyggende kirurgi.

I noen familier forekommer det opphopning av brystkreft selv om man ikke har klart å påvise genfeilen.

Når man har fått påvist en genfeil, eller ved opphopning av sykdommen i familien, vil man få tilbud om samtale med genetiker. Andre familiemedlemmer enn den syke, kan også bli testet.

Forebyggende kirurgi 

Nasjonale retningslinjer utarbeidet av Norsk Brystcancer Gruppe anbefaler fjerning av begge bryst forebyggende hos BRCA1 -og BRCA2 genfeilbærere.

Behandlingen består av en operasjon der brystkjertelen på begge sider fjernes og erstattes med protese. Ofte kan dette gjøres i en seanse. Brystvorten bevares.

Våre dyktige, dedikerte og erfarne kirurger jobber i team der brystkreftkirurg og plastikkirurg samarbeider for å gi deg et trygt og kosmetisk tilfredsstillende resultat.

I forkant tilbyr vi en felles konsultasjon med brystkirurg og plastikkirurg der vi går gjennom indikasjon for operasjon, avgjør hvilken operasjonsmetode som er best for deg og bestiller de nødvendige undersøkelsene. 

Man må påregne innleggelse 2-5 døgn etter operasjonen og sykmelding.

Vi kan også tilby brystkreftopererte gentest med veiledning av brystkirurg. Friske kan ikke testes.

Kontakt oss

Oslo

Til toppen av siden