Barnelege

Våre erfarne spesialister i barnemedisin tilbyr både akutt-timer og ordinære utredninger.

Barnelegene ved vår avdeling i Marken i Bergen utreder alle typer sykdommer hos barn og ungdom, og har et tett samarbeid med de øvrige spesialistene på huset.

For utredning av kronisk sykdom er det fordel med henvisning, men foreldre kan også bestille time uten henvisning.

Vi tilbyr rask og spesialisert vurdering av pediatriske problemstillinger. Det er for tiden ingen ventetid for barnelege ved Aleris.

Praksisen er åpen hver tirsdag fra kl 17.00 til 21.00 og deles av fire erfarne spesialister i barnesykdommer. Alle jobber også som overleger på Barneklinikken.

I tillegg til akutt sykdom er eksempler på problemstillinger for henvising:

  • Astma
  • Atopisk eksem
  • Matallergi/matintoleranse
  • Ernæring
  • Forstoppelse
  • Inkontinens
  • Vekstforstyrrelser
  • Overvekt
  • Hodepine
  • ME/utmattelsessyndromer

Ved våre øvrige avdelinger tar allmennlegene selvsagt imot både barn og voksne. 

Til toppen av siden