Petroleumslege, sjømannslege og dykkerlege

Trenger du offshore-attest? Ved alle våre avdelinger har vi godkjente petroleumsleger. Noen avdelinger har sjømannslege og Oslo, Trondheim og Bergen har i tillegg dykkerlege. Ta kontakt for å høre mer om tilbudet ved din nærmeste avdeling.

NB: Til disse timene må du møte 30 min før oppsatt tid for å ta blodprøver. 

Petroleumsleger

Alle som skal jobbe offshore må ha godkjent helseattest (offshore-attest) som viser at de tilfredsstiller de krav som er satt for en sånn type jobb. Attesten må vise at man er fysisk og psykisk i stand til å mestre opphold på innretningen og en evakueringssituasjon, at man kan jobbe sikkerhetsmessig forsvarlig til havs, og registrere varslinger.

Helseattesten må fornyes hvert 2. år. Fra 01.01.2014 er det kun godkjente petroleumsleger som kan utstede en slik helseerklæring.

Helseundersøkelsen er omfattende, og man tester blant annet syn, hørsel, hjerte-karsystemet, muskel- og skjelettsystemet og psykisk tilstand.

Sjømannsleger

Ordningen med sjømannslege skal sikre at arbeidstakerne på norske skip og flyttbare innretninger er helsemessig skikket til jobben og ikke utgjør en fare for andre eller for sikker drift. Det er kun godkjente sjømannsleger som kan utstede helseattesten. 

Helseerklæringen er gyldig i 2 år og består av:

 • Synsundersøkelse
 • Hørselstest
 • Blodprøve
 • Klinisk undersøkelse

Dykkerleger

Vi har dykkerleger i Oslo, Bergen og Trondheim.

I Norge er det krav til at yrkesdykkere, militære dykkere og fritidsdykkere må gjennomgå helseundersøkelse. 

I følge Helsekravforskriften er det kun særskilt godkjente dykkerleger som kan utstede helseerklæring for off-shore dykkere. Helseundersøkelsen må gjennomføres årlig.

Dette er ikke en utfyllende liste, men noen eksempler på helsetilstander som kan diskvalifisere for dykking:

 • Helsesvikt som medfører plutselig tap av bevissthet, oppmerksomhet eller kognitiv yteevne slik som epilepsi, migrene eller episodiske arytmier.
 • Astma
 • Fedme ( > 30% kroppsfett)
 • Bruk av medikamenter som ndsetter fysisk eller psykisk yteevne.

I tillegg til en ordinær klinisk undersøkelse må man ved hver helseundersøkelse kontrollere eller utføre følgende:

 • Høyde
 • Vekt
 • Lungefunksjon
 • Blodprosent
 • U-stix
 • Fysisk yteevne

Ved den første helseundersøkelsen må det i tillegg til ovennevnte tas røntgen av lungene og EKG. EKG må også foretas årlig hos dykkere over 40 år. 

Til toppen av siden