Allmennlege - legetime uten ventetid

Mor og datter

Legetime uten ventetid

Hos Aleris kan du raskt få time til en allmennlege som kan hjelpe deg med små og store helseplager. Vi har et bredt medisinsk tilbud og dyktige leger med kort ventetid.

Våre allmennleger bistår ved utredning og behandling av nyoppståtte plager, oppfølging av kroniske sykdommer og gjennomgang av medisinlister. Hos våre allmennleger får man stort sett time på dagen.

Om du trenger videre utredning eller behandling, har Aleris et bredt tilbud innen røntgen- og sykehustjenester. Som landets største kjede av private sykehus og medisinske sentre har vi spesialister innen de fleste medisinske fagfelt, og avansert medisinsk utstyr. Vi samarbeider tett med offentlige sykehus og innen en rekke medisinske områder kan du få operasjon til egenandel. 

Vi kan følge deg hele veien til en bedre helse!

Allmennlegetjenesten bistår med blant annet:

• Sårstell • Stingfjerning • Vaksine • EKG-taking • Blodtrykksmåling • Audiometri
• Øreskylling

Ved alle våre avdelinger har vi godkjente petroleumsleger for utstedelse av offshore-attester. Vi kan også utstede legeerklæring i forbindelse med f.eks utveksling og opptak til Politihøyskolen.

Til toppen av siden