Primærkontakt

Tilbudet om at alle beboere skal ha en primærkontak er en av de mest grunnleggende prinsippene i Aleris Omsorg sitt tilbud til beboerne og pårørende. Primærkontakten har det overordnede ansvar for alle tjenester som ytes til den enkelte beboer.

Trygghet og kontinuitet

Hensikten med primærkontakt er at beboeren og dennes pårørende skal oppleve trygghet gjennom en klar ansvarsfordeling og et nært forhold til en person –  primærkontakten. Primærkontakten skal bidra til en hverdag preget av kontinuitet og forutsigbarhet for beboeren.

Det er fagleder eller teamleder som har ansvar for at alle beboere har en primærkontakt og at denne er utpekt den dagen beboeren flytter inn. Dersom beboeren ønsker å bytte primærkontakt skal dette respekteres og imøtekommes. Vi utnevner også sekundærkontakter til alle brukere. Alle som skal være primærkontakt må sette seg inn i primærkontaktens oppgaver og ansvarsområde, og det er primærkontakten som har ansvar for gjennomføring av Første møtet

Oppgaver 
Primærkontaktens oppgaver er oppfølging/ansvar for:

 • Individuell omsorgsavtale
 • Lege/tannlege
 • Personlig hygiene
 • Ernæring
 • Klær og utstyr
 • Leilighet/rom
 • Aktiviteter
 • Nøkkelhåndtering
 • Beboermidler
 • Dokumentasjon
 • Pårørende
 • Hjelpemidler
Til toppen av siden