Individuell omsorgsavtale

Alle våre beboere skal ha individuelle omsorgsavtaler. Dette er vår kvalitetsplan for den enkelte beboer, og den brukes som et grunnlag for utarbeidelse og planlegging av alle tjenester vi skal yte mot den enkelte beboer.

Vi sikrer brukermedvirkning og medbestemmelse
Omsorgsavtalen er et av våre aller viktigste verktøy for å sikre brukermedvirkning i alle ledd i tjenestene ved våre virksomheter. Hensikten med å involvere beboerne er å sikre at de trekkes aktivt med i beslutningsprosessen som gjelder deres eget liv – noe som vil bidra til å opprettholde egen integritet og bedre livskvalitet. Vi vil involvere våre beboere til å ta valg, og til å forme sin hverdag slik de ønsker. 

Denne individuelle omsorgsavtalen fylles ut av ansvarlig sykepleier og primærkontakt, i tett samarbeid med den enkelte beboer og evt dennes pårørende. Avtalen gir beskrivelser av alt fra kommunikasjonsevner, ønsker for måltider, hvilken døgnrytme ønskes, spesielle hensyn vi skal ta, søvnvaner, aktiviteter, informasjonsmengde til pårørende med mer. Alle våre medarbeidere bruker disse avtalene som et aktivt redskap i den daglige omsorgen. Avtalen skal holdes à jour, og revurderes minimum hver 3. mnd. Denne avtalen gir et utgangspunkt for utarbeidelsen av pleie/tiltaksplanen.

Til toppen av siden