Overordnet mål i det daglige arbeidet

I Aleris Omsorg har vi et sterkt fokus på våre brukere og beboere. Gjennom dyktige ledere, engasjerte medarbeidere og gode systemer skal Aleris Omsorg være med å skape en varmere og bedre eldre- og handikapomsorg. Alle ansatte i Aleris Omsorg har et klart overordnet mål når vi kommer på jobb: ”I dag skal jeg bidra til å skape en god dag for våre beboere”

Det daglige møtet - oss mennesker i mellom

Aleris Omsorg sitt verdigrunnlag er basert på valgfrihet og respekt for den enkeltes rett til selvbestemmelse og integritet. Tyngdepunktet i vår virksomhet ligger i det daglige møtet mellom kunden – den enkelte person – og våre medarbeidere. Det er her vi skaper fortrolighet og nære relasjoner til våre kunder. Takket være høy kompetanse, kvalitetsoppfølging og effektive arbeidsmetoder kan vi tilby våre tjenestemottagere den beste omsorg og helsetjeneste.

Vår interesse og engasjement skal gi den enkelte trygghet og opplevelse av å bli hørt og sett. Alle som kommer i kontakt med Aleris Omsorg sine medarbeidere skal bli møtt på en profesjonell måte, og føle tillit til oss som selskap og utfører. For å få til dette er det en nødvendighet at vi har gode arbeidsmetoder som kvalitetssikrer tjenesten i alle ledd.

Til toppen av siden