Utvikling

Vi har årlige beboer, bruker og- pårørendeundersøkelser i egen regi, og bruker resultatene fra disse i vårt arbeid med utvikling og forbedring av tjenestene vi utfører.

Bruker- og pårørendeundersøkelse

For å sikre at våre tjenester leveres med den kvalitet vi ønsker er vi prisgitt tilbakemeldinger fra våre brukere og deres pårørende. Derfor gjennomfører vi årlige beboer- og pårørendeundersøkelser, og resultatene fra disse gir oss tilbakemeldinger på om vi lykkes i vårt arbeid.

Resultater fra beboer- og pårørendeundersøkelse i 2015 viser blant annet:

  • Andel beboere som vil anbefale sykehjemmet til andre: 93 %
  • Andel beboere som føler seg trygg hos oss: 97 %
  • Andel pårørende som er fornøyd med den pleie og omsorg som gis: 94 %
  • Andel pårørende som er fornøyd med personalet: 95 %

Hvordan arbeider vi for å oppnå disse resultatene:

En viktig faktor for å lykkes i vårt arbeid er at vi har høy grad av medbestemmelse og brukermedvirkning på tjenestene vi tilbyr den enkelte. 

Andre undersøkelser

Utover dette deltar vi også på undersøkelser i regi av oppdragsgivere, og resultatene på disse undersøkelsene vektlegges på lik linje med de som utføres i egen regi.

Til toppen av siden