Trygghetsalarm

I tillegg til hjemmetjenester har Aleris avtale om å drive trygghetsalarmtjeneste for 5 bydeler i Oslo kommune.


Aleris har fått avtale på å drive trygghetsalarmtjeneste i følgende bydeler:

  • Frogner
  • Ullern
  • Vestre Aker
  • Nordre Aker
  • St. Hanshaugen

Hva er en trygghetsalarm?

En trygghetsalarm er en liten radiosender med en alarmknapp på. Mange bærer den f.eks i et kjede rundt halsen. Alarmen er tilknyttet vår vaktsentral som er bemannet med helsepersonell 24 timer i døgnet. Vi rykker ut hele døgnet ved behov.

Hvem kan få trygghetsalarm?

​I Oslo kan alle innbyggere over 75 år få trygghetsalarm. Det er imidlertid ikke bare denne gruppen som kan benytte et slikt tilbud, andre kan søke om å få innvilget dette fra kommunen.

For å vurdere om en person skal få innvilget trygghetsalarm, vil følgende momenter vektlegges:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse
  • Kommunikasjonsvansker

Hvordan søker man?

​Har du behov for trygghetsalarm kan du søke om dette fra kommunen. Du bør være så tydelig og detaljert som mulig i beskrivelsen av dine behov.
Klikk her for å sendes videre til Oslo kommunes nettsider 

Du kan også ta kontakt med Oslo kommune per brev eller per telefon for nærmere veiledning. 
Klikk her for en oversikt over kontaktinformasjon til bydelene i Oslo

Søknader behandles fortløpende.

Får du innvilget søknaden, skal det lages et skriftlig enkeltvedtak som beskriver hvordan tjenesten organiseres. Også et eventuelt avslag skal skje i form at et enkeltvedtak hvor kommunen begrunner sin avgjørelse og gir informasjon om klagemuligher og –frister.

Kontakt oss

Til toppen av siden