Våre sykehjem

Aleris har i dag ansvar for driften av 8 sykehjem. Sykehjemmene eies av kommunen, men ivaretakelsen av pleie og omsorgsoppgavene er overlatt til Aleris.

Dette betyr at beboerne får sykehjemsplassen tildelt av kommunen de bor i, men at de ansatte som jobber på sykehjemmet er ansatt i Aleris Omsorg AS. Aleris har mange års erfaring med drift av pleie og omsorgstjenester, og våre ansatte har et hovedmål på jobb; og bidra til en god dag for våre beboere.  

Vi vet at det for mange er en stor og vanskelig avgjørelse å skulle flytte fra sitt nåværende hjem og inn på sykehjem. Derfor gjør vi vårt ytterste for at innflyttingen skal bli så trygg og god som mulig, i tett samarbeid med pårørende.

I Aleris legger vi stor vekt på at den eldre skal få opprettholde et verdig og anstendig liv, med stor respekt for den eldres vaner og ønsker. Vi tilbyr derfor alltid en innflyttingssamtale, hvor den eldre, pårørende og medarbeiderne i fellesskap kan lære hverandre og kjenne, og avstemme forventninger til oppholdet på sykehjemmet.

Til toppen av siden