Godt samarbeid med pårørende

Pårørende representerer en svært viktig ressurs i vårt arbeid med å skape en god dag for våre brukere og beboere. Vi har et svært godt samarbeid med pårørende, vi sørger for at de pårørende opplever at de blir sett og hørt.

Vi er lydhøre for både bruker og pårørende om deres ønske om involvering - ingen skal presses, ingen skal ekskluderes.

Deltagelse i hverdagen

Vi ønsker de pårørende hjertlig velkommen til å delta i hverdagslivet på våre virksomheter. Vi legger til rette for at pårørende skal føle seg hjemme. De skal kunne komme og gå når de vil, finne seg en kaffekopp og sette seg ned i stua og lese en avis sammen med beboerne. Vi inviterer pårørende til å delta på aktiviteter og underholdning sammen med brukerne. Det samme gjelde for temaarrangementer og faglige forelesninger hos oss.

Vi har engasjerte pårørende som arrangerer egne beboerfester ved virksomhetene våre, der de pårørende baker kaker, har med blomster til pynting og står for underholdning. Dette er svært populære arrangementer. Det er viktig at de pårørende får god informasjon og føler trygghet i forhold til tjenesten vi yter. De pårørende skal ha tillitt til oss, og oppleve at vi er en god støttespiller for dem.

Fora for samarbeid og informasjon

Alle våre virksomheter har egne pårørenderåd med regelmessige møter.  På hver avdeling finnes det en pårørendeperm. Denne gir innblikk i dagliglivet fra avdelingen, og sørger for at vi gir praktisk informasjon fra avdelingen. Vi har informasjonsbrosjyrere ved alle våre virksomheter, og vi sender ut nyhetsbrev  flere ganger i året. Vi har også kommunikasjonsbøker med den enkelte pårørende der dette er nødvendig. 

Pårørendetilfredshet 

Det er viktig for oss at de pårørende føler trygghet og er godt fornøyd med oss. Vår pårørendeundersøkelse viser at vi lykkes!

Til toppen av siden