Fokus på kvalitet

I Aleris Omsorg arbeider vi aktivt med kvalitet og kvalitetsforbedring. Vi har et eget kvalitetssystem tilpasset virksomhetenses behov, og de krav som stilles til tjenestene vi skal yte.

Som eksempel har vi:

 • Opplæringsplan for alle som skal jobbe hos oss
 • Gode beskrivelser av arbeidsmetoder og rutiner
 • System for avviksregistrering og bearbeiding
 • Intern revisjoner
 • Årlige brukerundersøkelser og pårørendeundersøkelser
 • Regelmessige møter og godt samarbeid med våre oppdragsgivere

I tillegg jobber vi målrettet med kvalitetssikring og utvikling. 

Våre arbeidsmetoder 
Våre arbeidsmetoder er en viktig del av vårt kvalitetssystem. Disse beskriver hvordan vi sikrer kvalitet og brukermedvirkning i alle våre tjenester. 

ISO 9001:2008

For å sikre at vårt kvalitetsarbeid ivaretas, etterleves og utvikles på best mulig måte har vi valgt å sertifisere vårt kvalitetssystem etter ISO standard 9001:2008. Sertifiseringen ble godkjent i desember 2008.

ISO 9001:2008 har en prosessorientert tilnærming, og omfatter blant annet kvalitetsledelse, produktdesign, kundebehandling, dokument-kontroll, internopplæring, internrevisjon og ledelsesevaluering.

For Aleris Omsorg innebærer ISO-sertifiseringen at vi:

 • Tydelig beskriver våre arbeidsmetoder og rutiner
 • Oppdaterer og holder vårt kvalitetssystem levende
 • Gjennomfører kundeundersøkelser til beboere/brukere
 • Rapporterer oppståtte avvik og iverksetter tiltak
 • Gjennomfører regelmessige interne revisjoner
 • Regelmessig avstemmer våre virksomheter med oppdragsgiverne
 • Har regelmessige eksterne revisjoner av våre virksomheter
 • Har opplærings- og utviklingsprogram for våre ansatte 

Les mer om ISO på www.dnv.no

Til toppen av siden