Hjemmesykepleie

I Aleris sørger velutdannede og erfarne sykepleiere for at du tilbys sykepleie av høy faglig kvalitet.

Vi har høyt kvalifisert personell som kan løse alle former for pleie- og omsorgsbehov. Vi har dyktige sykepleiere, hjemmehjelpere og assistenter.

Kommunalt tildelt hjemmesykepleie får du levert gratis av Aleris. I tillegg kan du kjøpe ekstra tid og tjenester. 

Noen trenger hjelp til å få dekket alle pleie- og omsorgsbehov gjennom hele døgnet. Andre har bruk for hjelp til mer praktiske ting, som f.eks å få på støttestrømper eller få støtte til et bad. Vi yter f.eks. sårstell og hjelp til medisinering, samt støtte og veiledning til deg og dine pårørende.

Vi kan også pleie alvorlig syke og døende i eget hjem.

Vi tilstreber at den hjelpen du trenger tar utgangspunkt i dine egne rutiner og vaner. Vi har en løpende dialog omkring pleien med deg og eventuelle pårørende.

Til toppen av siden