Fritt brukervalg

Fritt brukervalg betyr at du kan velge hvem som skal være leverandør av hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Dersom du har fått vedtak om hjemmesykepleie fra bydelen står du fritt til å velge blant de godkjente leverandørene. Velger du en privat aktør medfører ikke dette ekstra kostnader for deg.

Hentet fra Oslo kommune sine nettsider:

Alle de private leverandørene er godkjente av kommunen. Det innebærer at kommunen følger opp kvaliteten på tjenestene. Leverandørene skal blant annet være ledet av en fagperson og ha godkjente rutiner for hvordan de skal utføre hjemmetjenestene.

Til toppen av siden