Hjemmesykepleie og praktisk bistand

Aleris Omsorg tilbyr Hjemmesykepleie og Praktisk bistand både i offentlig og privat regi i Oslo, Austevoll og Arendal.


Aleris Hjemmetjenester hjelper deg med å ha en trygg og god hverdag i din egen bolig. Vi leverer både hjemmesykepleie og praktisk bistand med høy kvalitet. Vi har dyktige sykepleiere og andre fagpersoner og du får en fast kontaktperson.

Hjemmesykepleie innvilget av kommunen levers gratis til deg av Aleris. Praktisk bistand innvilget av kommunen leverer vi til deg til kommunal takst. 

Utover dette kan du kjøpe ekstra tid og ekstra tjenester til privat pris.

Vi er tilgjengelige 24 timer i døgnet. 

I Oslo tilbyr vi våre hjemmetjenester i følgende bydeler:

 • Frogner
 • Ullern
 • Vestre Aker
 • Nordre Aker
 • Sagene
 • St.Hans Haugen
 • Nordstrand
 • Østensjø
 • Alna  

Vi kommer gjerne på hjemmebesøk for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.

Aleris har også hjemmetjenester & praktisk bistand i Region Sør Arendal 

Klikk her for mer informasjon

Vi i Aleris vet at det er viktig at:

 • Kunden har faste tidspunkter for besøk
 • Medarbeiderens personlighet, faglighet og kompetanse matcher kunden og de oppgaver som skal utføres
 • Hjelpen utføres med stor ensartethet på bakgrunn av klare avtaler
 • Du slipper å forholde deg til mange ulike medarbeidere. Så langt det er mulig vil vi sørge for at det er de samme personene som kommer hver gang. 

Vi har som mål at vi skal kunne levere alt som trengs av praktisk hjelp og omsorg, slik at du kan bli boende hjemme så lenge som mulig. Det er dine behov som står i sentrum, så uansett hva du trenger av pleie eller praktisk bistand vil vi hjelpe deg å finne en løsning. 

Trygghetsalarm

I Oslo kan alle innbyggere over 75 år få trygghetsalarm. Det er imidlertid ikke bare denne gruppen som kan benytte et slikt tilbud, andre kan søke om å få innvilget dette fra kommunen.

I bydelene Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og St. Hanshaugen har Aleris fått avtale på å drive trygghetsalarmtjeneste.

Hva er en trygghetsalarm?

En trygghetsalarm er en liten radiosender med en alarmknapp på. Mange bærer den f.eks i et kjede rundt halsen. Alarmen er tilknyttet vår vaktsentral som er bemannet med helsepersonell 24 timer i døgnet. Vi rykker ut hele døgnet ved behov.


Til toppen av siden