Samarbeid med Røde Kors

Aleris har inngått en intensjonsavtale om samarbeid med Røde Kors

I praksis betyr dette at det er opprettet samarbeid med lokalt Røde Kors ved hver virksomhet. Det innebærer at Røde kors kommer med salgstraller, sang, underholdning mv til våre virksomheter.

Våre ansatte er medlemmer i Røde Kors, og vi bidrar med innsamlinger, ved aksjoner, blodgiving mv.

Les mer om Røde Kors her

Til toppen av siden