Aleris Park seniorboliger

Aleris Park er et nytt botilbud til aktive eldre. Målet med Aleris Park er å skape gode og trygge bovilkår for eldre som fortsatt klarer seg godt i egen bolig, med et veltilpasset helse-, omsorgs- og aktivitetstilbud. Aleris har som målsetning å bygge ut seniorboliger flere steder i landet.

Vi etablerte Aleris Park fordi vi i alle våre omsorgstjenester er opptatt av at folk er forskjellige. Også seniorer har ulike preferanser, og én fellesløsning passer ikke nødvendigvis for alle. I Aleris Park utvikler Aleris ulike helse- og omsorgstjenester, praktisk bistand og sosiale aktiviteter tilpasset beboernes behov. Som beboer i Aleris Park må du ikke være pleietrengende når du flytter inn. Men du har tryggheten i å vite at du har tilgang på helse- og omsorgstjenester dersom sykdom eller alderdom gjør at du etterhvert får et pleiebehov.

Hos oss leier beboerne individuelle utleieleiligheter, med de samme husleiebetingelsene som andre utleieleiligheter. Leilighetene er utstyrt med trygghetsalarm og kan ha velferdsteknologiske løsninger etter individuelle behov. Leietakere vil ha tilgang til hjemmesykepleier, praktisk bistand og sosiale tilbud.

I tillegg har bygget en husvert som jobber med generell administrasjon av bygget og beboerne, og et team av dedikerte mennesker som sammen ønsker å skape dette til et flott sted å bo. Her kan eldre leve et aktivt, trygt og godt liv i eget hjem.

Kontakt oss

Sykehjem, omsorgsboliger og seniorboliger - Oslo

Sykehjem, omsorgsboliger og seniorboliger - Agder

Til toppen av siden