ISO Sertifisering

Aleris Ungplan & BOIs kvalitetspolitikk retter seg i utgangspunktet mot primæroppdraget, og man vil kunne gjenspeile virksomhetens kvalitetspolitikk i hele kvalitetssystemet. Vi ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner for offentlig sektor, og sikrer dette gjennom et sterkt fokus på kvalitet.

Kvalitetssikring: ISO Sertifisering

Aleris Ungplan & BOI er  ISO sertifisert etter Systemer for kvalitetsstyring ISO 9001:2008.

Vi har utarbeidet  en kvalitetshåndbok jf. ISO standard 9001:2008. Den gir en innføring i vår bedriftsfilosofi, samt gjør rede for hvordan vi fyller kravene i Standarden. Vårt hovedfokus er primæroppdraget og prosessen som beskriver denne.

Vi ønsker at kvalitetshåndboken skal være godt kjent for alle som arbeider hos oss, og et supplerende dokument til vårt internkontrollsystem.

Brukermedvirkning

Aleris Ungplan & BOI har fokus på brukermedvirkning i alle deler av sin tjenesteyting. Retten til å medvirke i utformingen av eget tjenestetilbud er forankret i ulike deler av lovverket. 

I praksis betyr dette at beboeren skal medvirke og ha en stor grad av selvbestemmelse.

For spørsmål vedrørende kvalitet

Hanne Helgesen
Tlf: 41 55 06 68
E-post: hanne.helgesen@aleris.no 

Thomas Høiseth
Tlf: 95 93 69 85
E-post: thomas.hoiseth@aleris.no

Til toppen av siden