Heldøgns omsorgsboliger

Aleris har et landsdekkende tilbud med tilrettelagte bo- og omsorgstjenester for personer med komplekse bistandsbehov. Våre tjenestetilbud utgjør viktige supplement til offentlige tjenester, og tilpasses hver enkelt bruker på bakgrunn av deres problematikk og behov.

Våre botilbud består av bofellesskap, leilighetsbygg, enkeltstående leiligheter og institusjoner. Boligene holder god standard, og med beliggenhet og utforming som gir oss gode muligheter til å tilpasse botilbudene til beboernes behov, funksjonsnivå og alder. Boenhetene er fullt utstyrt, men beboerne har også mulighet til å møblere selv. Boenhetene er bemannet av personell med lang erfaring og høy kompetanse på målrettet miljøarbeid.

Aleris Ungplan & BOI legger vekt på kvalitet i alle ledd av tjenestene, og har over tid bygget opp et velfungerende ISO-sertifisert kvalitetssystem.

Våre tjenestetilbud utgjør viktige supplement til offentlige tjenester, og tilpasses hver enkelt bruker på bakgrunn av deres problematikk og behov.

Målgrupper

Våre målgrupper er personer med komplekse og sammensatte behov som følge av følgende problematikk:

  • demenslidelser
  • alvorlige og langvarige psykiske lidelser
  • psykisk utviklingshemning
  • rusmiddelmisbruk
  • adferdsavvik

Mer informasjon og inntak

Kontakt direktør for Avdeling rus- og psykisk omsorg: 

Ingvild L. Kristiansen 
Tlf: 938 14 088 
E-post:Ingvild.Kristiansen@aleris.no

Vi tilbyr døgnbemannede botiltak til alle landets kommuner. 

Kontakt din region

Nordland, Troms, Finnmark 
Håkon Melseth 
Tlf: 900 80 295 
E-post: hakon.melseth@aleris.no 

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal 
Halvor Onarheim 
Tlf: 922 95 094 
E-post: halvor.onarheim@aleris.no 

Petter Johnsen 
Tlf: 922 81 627 
E-post: petter.johnsen@aleris.no 

Bjørn Eide 
Tlf: 906 85 991 
E-post: bjorn.eide@aleris.no 

Hordaland, Sogn og Fjordane 
Thomas Høiseth 
Tlf: 959 36 985 
E-post: thomas.hoiseth@aleris.no 

Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland 
Vidar Aanby 
Tlf: 959 36 732 
E-post: vidar.aanby@aleris.no 

Telemark 
Jan Tore Rosland 
Tlf: 907 28 760 
E-post: jan.tore.rosland@aleris.no 

Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo 
Halvor Onarheim 
Tlf: 922 95 094 
E-post: halvor.onarheim@aleris.no 

Petter Johnsen 
Tlf: 922 81 627 
E-post: petter.johnsen@aleris.no 

Bjørn Eide 
Tlf: 906 85 991 
E-post: bjorn.eide@aleris.no 

Østfold 
Petter Johnsen 
Tlf: 922 81 627 
E-post: petter.johnsen@aleris.no 

Hedmark, Oppland 
Bjørn Eide 
Tlf: 906 85 991 
E-post: bjorn.eide@aleris.no

Til toppen av siden