Forskning

Aleris Ungplan & BOI er til enhver tid engasjert i forskningsprosjekter. For tiden deltar vi i følgende:

Musikk som terapi 

Musikkterapeut Viggo Krüger, Aleris Ungplan region vest er i gang med et doktorgradsstudie som tar utgangspunkt i musikkterapeutisk arbeid med barn som er under omsorg av barnevernet. Det er etter hvert blitt rettet mye oppmerksomhet mot barnevernsbarns psykiske helse og traumebelastning. Doktorgraden tar sikte på å vurdere musikkterapeutisk bidrag i behandling av slike problemer. Doktorgraden er et samarbeid mellom Aleris Ungplan Region Vest, Griegakademiet i Bergen og "Ungtraumagruppen" ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.

Mer informasjon

Kontakt Adm. dir. i Aleris Ungplan & BOI: 

Erik Sandøy
Tlf: 97 59 92 50
erik.sandoy@aleris.no

Til toppen av siden