Arbeidsmetoder

Målrettet miljøarbeid/miljøterapi

Målrettet miljøarbeid er en aktivitetsorientert tilnærming rettet mot å bedre brukers kognitive, sosiale og praktiske ferdigheter.
Det  innebærer å bedre brukers selvfølelse og opplevelse av mestring. 
Vårt mål er at brukeren skal mestre sine omgivelser bedre som følge av miljøarbeidet. Dette kan på sin side bidra til et bedre liv og økt livskvalitet.

Relasjonskompetanse

Som et ledd i det miljøterapeutiske arbeidet mener vi det er viktig med fokus på relasjonskompetanse.  Mennesker utvikler seg i relasjoner, og vi ønsker å legge til rette for vekstfremmende relasjoner for våre brukere. Dette gjøres ved å ha gode holdninger i møte med brukerne.

Trygg i Aleris (TiA)

TiA er Aleris Omsorg Norges eget kurs for håndtering av utagerende atferd, som er obligatorisk for alle våre medarbeidere.

Målet er at alle som bor og jobber i Aleris Omsorg Norge føler seg trygge. Trygghet i forhold til at de som jobber i Aleris Omsorg Norge kan hjelpe tjenestemottakeren å kontrollere sitt temperament, at de kan håndtere en utagering, at de kjenner seg trygge på sine kolleger og at øvrige beboere blir ivaretatt i situasjoner som kan være skremmende.

Last ned Trygg i Aleris-brosjyren her for mer informasjon

ASI-European Addiction Severity Indeks

Vi benytter ASI som er et standardisert, strukturert kartleggingsverktøy for måling av endringer og progresjon i funksjonsnivå.

Motiverende intervju

I vårt tilbud til brukere med rusproblematikk, vil vi benytte Motiverende Intervju (MI) for å bevisstgjøre beboeren om eget rusmiddelmisbruk og muligheter for endring.

Til toppen av siden