Akutte plasseringer

Aleris Ungplan & BOI har akuttberedskap i døgnbemannede tiltak innenfor psykisk helse, rus og demens. Fagteam, kommuner og bydeler kan kontakte oss hele døgnet.

Kontakt:        

Tlf: 66 76 18 60/ 90 68 59 91

 

Til toppen av siden