Pøbelprosjektet

Et stadig mer spesialisert arbeidsmarked og høyere krav til kompetanse sperrer veien inn i arbeidslivet for mange. Pøbelprosjektet har som mål å få mennesker ut i jobb eller skole.

Utenforskap og alt som følger med det å stå utenfor arbeidslivet er en av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor. Å investere i sosialt entreprenørskap lønner seg for alle parter. Aleris og Pøbelprosjektet ønsker å løfte prosjekter og rulle ut ideer på en måte som ikke har vært mulig tidligere. 

Sammen ønsker vi å få til tiltak for å bedre mulighetene folk har for å skaffe og styrke den teoretiske, praktiske og sosiale kompetansen som trengs for å få seg en jobb, og beholde den. I tillegg vil vi jobbe med en forebyggende side ved at man kan iverksette tiltak før folk faller ut av arbeidslivet. 

Pøbelprosjektet sammenfaller godt med Aleris' landsdekkende virksomhet og lange erfaring med å skaffe arbeidstrening og aktivitetstilbud til ungdom i barnevernet, og til voksne innenfor psykisk omsorg. Aleris har også erfaring med tilbud til ungdom og voksne med rusproblemer. 

Inntil videre fortsetter Pøbelprosjektet AS og Aleris Ungplan & BOI AS som to separate juridiske enheter.

Om Pøbelprosjektet

Eddi Eidsvåg startet Pøbelprosjektet i 1997 i Eddis Bakeri. I 2007 stiftet han sammen med Arne Husjord, Aleksander Lindbo og Signe Bente Elgan Pøbelprosjektet AS. 

Mellom 2007 og 2015 har over 2193 pøbler vært gjennom Pøbelprosjektets prosjekter. Av disse har bare 202 sluttet. 1991, eller over 90 %, er enten i fast jobb (49,6 %), i skole eller lære, (20 %), i kurs eller hospitering (29,2 %) eller i andre tiltak eller behandling (1,2 %).  Pøbelprosjektet er i dag representert i Stavanger, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Kragerø, Asker, Bærum, Oslo, Lillestrøm, Kongsvinger, Nannestad, Jessheim, Eidsvoll, Ålesund, Molde og Kristiansund. http://pobelprosjektet.no/ 

For mer informasjon, kontakt: 

Reidar Holst Christensen
Tlf: 924 64 301
E-post: reidar.holst.christensen@aleris.no 


Til toppen av siden