Teaterlaget "Kom nærmere"

Et prosjekt som tilrettelegger kulturaktiviteter for ungdom som er eller har vært i kontakt med barnevernet.

Kom nærmere er en langsiktig satsning for å gi ungdom under ettervern mulighet til å delta i meningsfulle kulturaktiviteter. Sentralt i satsningen med Kom nærmere er tilretteleggelse av aktiviteter som er ment å hjelpe ungdom med å oppleve mestring, felleskap og tilhørighet. Med prosjektet ønsker vi å rette fokus mot en målgruppe som i mange sammenhenger faller utenfor de sosiale nettverk andre tar for gitt.

Kom nærmere består av medlemmer som er, eller som tidligere har vært i kontakt med barnevernet. Kom nærmere er blitt utviklet gjennom de ti siste årene for å støtte ungdom før, under og etter ettervernsfasen av barnevernsoppholdet.

Aktivitetene er gjennomført med hensyn til ungdommenes behov og med hensyn til et tverrfaglig samarbeid med barnevernet og andre aktuelle institusjoner. Tilbudet gis primært til barn og unge i alderen 16 til 23 år. Tilbudet omfatter ca. 15 ungdommer. I løpet av de siste 10 årene har ca. 120 ungdommer vært brukere av tilbudet. 

Kom nærmere arrangerer ukentlige øvinger, organiserer reiser og lager konserter. Ungdom som deltar i regi av Kom nærmere blir tilbudt deltagelse i diverse aktiviteter, slik som å spille instrumenter, synge, skrive sanger eller spille teater.  Siden oppstarten i 2003 har laget satt opp flere teater/revy forestillinger, gitt ut to CD er, arrangert en rekke turer, blant annet til København i 2011, Krakow i 2012 og Gdansk 2013. 

Kom nærmere ledes av musikkterapeut Viggo Krüger. Krüger tok doktorgrad i faget musikkterapi ved Griegakademiet i 2012. Til daglig arbeider Krüger som musikkterapeut ved barnevernsinstitusjonen Aleris Omsorg Norge region vest og han er 1. amanuensis ved GAMUT, Griegakademiet.

Planer for 2018: 

I år blir Kom Nærmere 15 år! Vi feirer med en rekke arrangementer gjennom året. Blant annet skal vi arrangere jevnlige øvinger og huskonserter ved Fana kulturhus. Det vil også bli satt opp jubileumskonsert her, med tilhørende seminar. Nærmere dato kommer.

Den 20. januar arrangeres det støttekonsert for Kom Nærmere på Rockeklubben Garage i Bergen. Og den årlige turen til Gol finner sted i februar, og det vil bli tilbud om skitur i Hemsedal for de som ønsker.

I mai holdes det loppemarked ved Fana kulturhus, og i august reiser vi på tur til Rosendal. Vi blir også å treffe på en rekke kulturarrangementer der Kom Nærmere blir invitert som samarbeidspartnere. 

Støtt Kom Nærmere gjennom Grasrotandelen

Grasrotandelen gir den som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer til å støtte ungdommene i KOM NÆRMERE.

Klikk her for mer informasjon om hvordan du går frem.

Til toppen av siden