Karen Bårdsen

Karen Bårdsen er utdannet musikkterapeut ved Griedagkademiet i Bergen, Universitetet i Bergen. Hun har også utdannelse som faglærer i praktiske - estetiske fag ved Høskolen Stord/Haugesund. 

I Aleris Ungplan & BOI, Region Vest jobber hun primært med forebyggende arbeid for barn og ungdom i skolen og som musikkterapeut i avlastningsbolig for menneske med utviklingshemming. 

Til toppen av siden