BPA til barn

BPA til barn er ofte en svært god løsning. Det er da barnets foresatte/verge som peker ut hvem som skal være arbeidsleder i BPA-ordningen. Ofte peker da foresatte/verge ut seg selv. Men det kan også være andre (f. eks søsken eller en erfaren assistent) som barnets foresatte/verge mener er godt egnet til å lede assistansen.

BPA er også ofte en svært god løsning til barn (eller voksne) som bor i gruppebolig/barnebolig. I Aleris har vi mer enn 10 års erfaring med å skreddersy BPA-ordninger i nær dialog med kommuner og foresatte/verge. 

En god BPA-ordning har ingen fasit. Vårt mål er at BPA innenfor rammen av vedtaket du har, skal tilpasses dine behov og ønsker best mulig, og samtidig benytte kommunenes ressurser på en god måte.

Som BPA-leverandør er vårt mål å være en trygg og kompetent samarbeidspartner for kommunene, veileder for BPA-mottakerne/arbeidslederne og arbeidsgiver for assistentene. Vi har ISO-sertifiserte kvalitetssystemer og er upolitiske, profesjonelle, fleksible og løsningsorienterte. Vi gir råd og veiledning til alt arbeidsledere, assistenter og kommuner måtte lure på. Vi har også lang erfaring i å rekruttere og lære opp egnede og motiverte assistenter.

Med Aleris som din BPA-leverandør, får du:

• Veiledningstelefon 365 dager i året, 24 timer i døgnet.

• Opplæring i å være arbeidsleder.

• Opplæringstilbud til assistentene dine.

• Tilbud om hjelp til å skaffe assistenter.

• Tilbud om bistand til intervju, ansettelse og til å lage turnusplan.

• Stillingsannonser.

• Når assistentene er syke, er det vikarordning, og du slipper å betale dobbelt.

• Arbeidsledermanual med rutiner og verktøy for en enklere BPA-drift.

• Assistentmanual til hjelp for assistenten.

• Driftskonto til å dekke ekstrautgifter til BPA (kinobilletter, telefonutgifter, kontorutstyr etc.)

• Ordninger som gir assistentene fleksibel arbeidstid.o Rapport hver måned om timeforbruk og driftskonto.

Er du arbeidsleder/BPA-mottaker i dag, lurer på om du kan søke om BPA, om det passer for deg eller har andre spørsmål om BPA hos Aleris?

bpa@aleris.no
Mobil: 974 80 800

Til toppen av siden