Driftskonto

Aleris sin BPA-driftskonto er laget for at personen med BPA-vedtaket skal få dekket utgifter til å ha personlige assistenter på jobb. Eksempler på slike driftsutgifter kan være:

Annonsering: 

Dekning av stillingsannonser i aviser eller på nettsider (f. eks. Finn) 

Arbeidstøy:

Dersom assistenten trenger arbeidstøy. Dusjstøvler. Etc.

Datautstyr:

Nødvendig datautstyr for å drifte assistanseordningen.

Diett:

For å dekke assistentens matutgifter på reiser.

Førstehjelpsutstyr:

Alle arbeidsplasser må jpo ha førstehjelpsutstyr for de ansatte.

Gaver: 

En god arbeidsgiver gir ansatte gaver ved runde år og en hilsen til jul.
Husnøkler:Du kan få dekket filing av ekstranøkler til assistentene.

Hygieneartikler:

Assistenters forbruk av toalettpapir, såpe, engangshansker, munnbind etc. 

Inngangspenger:

Til assistenter på f.eks. kino, museum, konsert, etc.

Kilometergodtgjørelse:

Til assistenten dersom arbeidsstedet er midlertidig flyttet.

Kontorutgifter:

Utgifter til kopiering etc. (papir, blekk, toner m.m.).

Kurs/opplæring:

Utgifter til kurs og litteratur for dyktiggjøring av arbeidsleder/assistent kan dekkes. 

Møtelokale:

Er det nødvendig med eget lokale til møter med deg og assistentene, kan leie dekkes.Møteservering:Enkel servering på personalmøter.

Personalfest:

Mat og drikke (ikke alkohol) til personalfest kan dekkes. 

Reise:

Dersom du skal reise. Kan billett og ev. overnattingsutgifter til assistentene dekkes.

Restaurant/kafé:

Ekstrautgifter fordi assistenten spiser sammen med deg på restaurant, kafé etc.Telefonutgifter:Utgifter for bruk av telefon for å holde kontakt med assistentene (beskjeder, vikarinnkalling o.l.) kan dekkes. 

Vaksine:

Vaksiner for assistentene kan dekkes.

Verneutstyr:

Til assistentene kan dekkes.

Også andre driftsutgifter til assistansen kan dekkes dersom det er forhåndsgodkjent av Aleris.

bpa@aleris.no
Mobil: 974 80 800

Til toppen av siden