BPA i Aleris

BPA i Aleris

Aleris har mer enn 10 års erfaring fra å skreddersy BPA-ordninger i nær dialog med kommunene og BPA-mottakerne.

En god BPA-ordning har ingen fasit. Vårt mål er at BPA innenfor rammen av vedtaket du har, skal tilpasses dine behov og ønsker best mulig, og samtidig benytte kommunenes ressurser på en god måte.

Som BPA-leverandør er vårt mål å være en trygg og kompetent samarbeidspartner for kommunene, veileder for BPA-mottakerne/arbeidslederne og arbeidsgiver for assistentene. Vi har ISO-sertifiserte kvalitetssystemer og er upolitiske, profesjonelle, fleksible og løsningsorienterte. Vi gir råd og veiledning til alt arbeidsledere, assistenter og kommuner måtte lure på. Vi har også lang erfaring i å rekruttere og lære opp egnede og motiverte assistenter.

Med Aleris som din BPA-leverandør, får du:

• Veiledningstelefon 365 dager i året, 24 timer i døgnet.

• Opplæring i å være arbeidsleder.

• Opplæringstilbud til assistentene dine.

• Tilbud om hjelp til å skaffe assistenter.

• Tilbud om bistand til intervju, ansettelse og til å lage turnusplan.

• Stillingsannonser.

• Arbeidsledermanual med rutiner og verktøy for en enklere BPA-drift.

• Assistentmanual til hjelp for assistenten.

• Driftskonto til å dekke ekstrautgifter til BPA (kinobilletter, telefonutgifter, kontorutstyr etc.) Les mer om vår driftskonto her.

• Ordninger som gir assistentene fleksibel arbeidstid. Rapport hver måned om timeforbruk og driftskonto.

Er du arbeidsleder/BPA-mottaker i dag, lurer på om du kan søke om BPA, om det passer for deg eller har andre spørsmål om BPA hos Aleris?

bpa@aleris.no
Mobil: 974 80 800
Askerveien 61,
1384 Asker
Org. nr. 985 194 653

Til toppen av siden