Slik kontakter du barnevernet

Alle kan melde bekymring for et barn eller en ungdom til barneverntjenesten. Privatpersoner kan melde saker anonymt, og barnevernet har allikevel plikt til å undersøke saken på vanlig måte. Når barneverntjenesten mottar en melding, skal de i løpet av én uke gjennomgå meldingen og vurdere om den skal følges opp med en undersøkelse.

Barneverntjenesten kan sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Vanlige hjelpetiltak er f. eks. råd og veiledning, støttekontakt, avlastningstiltak i hjemmet, barnehageplass, henvisning til og samarbeid med andre instanser, og foreldretreningsprogram.

Dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov, kan barneverntjenesten for en periode, oftest i samråd med foreldrene, formidle plass i fosterhjem eller i institusjon. Dersom et barn eller en ungdom skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda etter innstilling fra kommunen.

Både privatpersoner og offentlig ansatte kan kontakte barnevernvakten for å sende bekymringsmelding eller varsle om en akuttsituasjon, eller ringe 116 111 og bli satt over til barnevernvakten i den aktuelle kommunen. Dersom det ikke finnes barnevernvakt eller denne er stengt, blir telefonen satt over til Alarmtelefonen for barn og unge.

 

Til toppen av siden