Musikkterapi gjennom Aleris Omsorg Norge

Musikkterapi gjennom Aleris Omsorg Norge

Aleris Omsorg Norge tilbyr musikkterapi til barn, unge og voksne i alle livssituasjoner etter vurdering av nettverk og ressurser.

Musikkterapi

Tilbudet har en forebyggende tilnærming, der kontakt og samhandling fokuseres slik at gode relasjoner kan utvikles. Musikken gir muligheter til å etablere møteplasser. Møteplassen kan være øving, konsert eller revy. Deltakere gis anledning til å erfare og oppleve andre sider ved hverandre enn de får anledning til i for eksempel institusjon eller bolig. Erfaringer gjort ved slike møteplasser kan bidra til å bryte ned negative og stereotype forestillinger og bidra til at deltakeren opplever anerkjennes og synliggjøres.

Den musikkterapeutiske tilnærmingen fokuserer at hver enkelt deltaker i samarbeid med musikkterapeuten skal oppleve mestring gjennom musikkaktiviteter tilpasset hvert enkelt barn, ungdom eller voksen. Sammen utforskes aktiviteter som samspill, lytting, fremføringer, studioinnspilling og låtskriving. I tillegg gir musikkdeltagelsen muligheter for gode samtaler og gode felles opplevelser.

Aktivitetene tilpasses deltagernes arbeid, skole eller fritid. Dermed foreligger muligheten for at ferdigheter som læres gjennom musikken kan brukes i nye sammenhenger. Personale i institusjonene inviteres til å delta. Dette gir muligheter for positiv kontakt med viktige mennesker i den enkeltes liv.

Aleris Omsorg Norge samarbeider med Bufetat, Bergen kommune, SOS barnebyer, Kirkens bymisjon og Styve Gård. Personer som deltar på aktiviteter ved musikkverkstedet veiledes til deltagelse i offentlige kulturtilbud i deltakerens nærmiljø. Prosjekter Aleris har satt i gang, for eksempel kulturlaget Kom nærmere, har vært støttet av Norsk Kulturråd, Frifond, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Rotary Klubb, Grieg Foundation, BKK, Sparebanken Vest og Bergesenstiftelsen

Støtt Kom Nærmere gjennom Grasrotandelen

Grasrotandelen gir den som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer til å støtte ungdommene i KOM NÆRMERE.

Klikk her for mer informasjon om hvordan du går frem.

Til toppen av siden