Veiledning og opplæring

Kvalitet- og utviklingsavdelingen tilbyr landets kommuner veiledning og opplæring innenfor følgende fagområder:

  • Målrettet miljøarbeid
  • Etikk i helse – og sosialtjenesten
  • Forebygging og håndtering av vold – og utageringsproblematikk (Trygg i Aleris, TiA)

Mer informasjon

Kontakt Kvalitet- og utviklingsdirektør:

Reidar Holst Christensen
Tlf: 92 46 43 10
E-post:reidar.holst.christensen@aleris.no

Til toppen av siden