Prosjektledelse

Kvalitet- og utviklingsavdelingen bistår det offentlige med prosjektledelse i forbindelse med utvikling og drift av bo – og omsorgstilbud til personer psykiske lidelser, psykisk utviklingshemning, demens, rusproblematikk og personer som er under prøveløslatelse fra forvaring eller soner i henhold til Straffegjennomføringslovens § 12.

Mer informasjon

Kontakt Kvalitet- og utviklingsdirektør:

Reidar Holst Christensen
Tlf: 92 46 43 10
E-post:reidar.holst.christensen@aleris.no

Til toppen av siden