Kvalitet og utvikling

Aleris Ungplan & BOI har en Kvalitets- og utviklingsavdeling (KUA) som samarbeider med driftsavdelingene i å sikre og utvikle kvaliteten på våre tjenester.

KUA har et overordnet ansvar for å sørge for systemer som ivaretar høy tilfredshet hos våre oppdragsgivere og beboere.

Aleris Ungplan & BOI er sertifisert etter ISO-standarden 9001:2008, og KUA har ansvaret for internrevisjon av kvalitetsstyringssystemet.

Avdelingen arbeider også med utvikling av våre eksisterende tjenester og nye tjenester, samt anbud, fagutvikling og veiledning.

 

Kvalitet- og utviklingsavdelingen

Kvalitet- og utviklingsdirektør
Reidar Holst Christensen
Tlf: 92 46 43 01
E-post:reidar.holst.christensen@aleris.no 

Klinikksjef/ psykiater
Erik Waale Næss
Tlf: 99 53 12 82
E-post: erik.waale.nass@aleris.no 

Kvalitetsutvikler
Halvor Andresen
Tlf: 995 31 951
E-post: halvor.andresen@aleris.no 
 

Kriminolog
Line Remfeldt
Tlf: 92 22 41 11
E-post: line.remfeldt@aleris.no

Til toppen av siden